Phòng tránh điện giật cho bé

 📣📣📣Thân gi b m và các con yêu quý​ 

Như chúng ta đã biết, tr la tui mm non thường hay tò mò ham hiu biết, thích tìm tòi khám phá nhng điu mình thích thế gii xung quanh

  Nhưng kh năng nhn thc v mi nguy him đối vi bn thân còn hn chế

Chính vì vy hôm nay cô giáo s đồng hành cùng các bc ph huynh hướng dn các bn nh Trường mm non Lê Li cách phòng tránh tai nn “ĐIN GIT” qua đon video sau

Xin kính mi b m và các con cùng đón xem 🍄🍄